Về chúng tôi

Giải pháp

Dự án

Liên hệ

FHI 360

Paid Social Media

Giới thiệu chiến dịch

FHI 360 là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của người dân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Năm 2022 - 2023 The Farm triển khai thực hiện chiến dịch quảng cáo trên đa nền tảng cho dự án "SKconnect" thuộc FHI360.

Khách hàng: FHI360
Thời gian: 2022 - 2023

Nội dung triển khai

Quảng cáo tăng nhận diện thương hiệu của dự án và tăng mức độ tương tác trên Facebook.

Quảng cáo thúc đẩy hành động trên "Landingpage" 

Quảng cáo tương tác tăng hiểu biết của khách hàng với nội dung kiến thức sản phẩm.

Nhân sự thực hiện

Đào Trọng Kiên

Account Manager

Nguyễn Chí Kiên

Account Manager

Liên hệ

Công ty TNHH The Farm

Tầng 2, Trung tâm Trương mại Hàng Da. 
Số 1 Hàng Da, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

0904 098 959

info@the-farm.vn

Về chúng tôi

Câu chuyện The Farm

Giải pháp

Giám sát Truyền thông

Digital marketing

Sáng tạo nội dung