Nền tảng đào tạo
Trực tuyến E-learning
Nền tảng Đào tạo Trực tuyến (E-Learning) phục vụ cho Chuyển đổi số trong lĩnh vực Báo chí và Công nghệ với Hơn 100 khóa học Truyền thông, Báo chí bao gồm:

Digital Marketing
Data analytics
Kỹ sư AI
Kỹ sư Công nghệ thông tin
Cisco
Chuyển đổi số Báo chí Truyền thông
Phát triển học liệu số
Kỹ thuật điện tử viễn thôngĐổi mới nhận thức và hỗ trợ người học cập nhật, ứng dụng các kiến thức, kỹ năng về quy hoạch, tổ chức toà soạn theo các mô hình chuyển đổi số phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

Đặc biệt, hỗ trợ và phát triển kỹ năng số của các cán bộ liên quan. Phát triển kỹ năng phân tích thị trường mục tiêu và khác biệt hóa sản phẩm. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh trên thị trường báo chí truyền thông.

Cập nhật các mô hình kinh doanh gắn kết với sản phẩm nội dung cốt lõi của cơ quan báo chí, các phương pháp tạo nguồn thu cho cơ quan báo chí.

Xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh tế toà soạn, truyền thông – kinh tế toà soạn tích hợp tại các toà soạn cụ thể.

Đặc điểm nổi bật
• Giao diện thông minh, hiện đại, không chỉ liên tục cập nhật, lưu trữ bài giảng
mà còn cho phép sinh viên có thể làm bài kiểm tra trực tuyến.

• Nền tảng tích hợp nhiều tính năng, giúp việc học và trao đổi giữa các sinh
viên và giảng viên được thuận lợi

• Sinh viên hoàn toàn có thể học, xem lại bài giảng trên trang dạy trực tuyến, rút
ngắn thời gian ghi chép và ôn tập.
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO
Hợp nhất và cá nhân hóa các khoá học nhỏ tương đồng.
Phát triển tư duy thông qua các trò chơi
Kết hợp hài hòa giữa nội dung và đánh giá.
• Hành trình giáo dục toàn diện lấy người học làm trung tâm với tương tác đa kênh
• Tự động hóa quy trình tiếp thị đa kênh theo thời gian thực
• Quản lý kênh yêu cầu đào tạo End2end được tích hợp với quy trình nhập học
• Quản lý học tập toàn diện bao gồm quản lý tài chính
• Quản lý khóa học để quản lý đoàn hệ & quản lý hành trình học tập vận hành
• Hỗ trợ hoạt động học tập End2end
• Kiểm tra đồng bộ & quản lý giám sát
• Hỗ trợ phân phối đào tạo tích hợp Online2Offline
• Được kích hoạt để học trực tuyến đồng bộ và không đồng bộ.
• Trao quyền cho người học và người hướng dẫn để có thể tự học online và quyết định thứ tự lớp học.
• Hỗ trợ các định dạng, loại nội dung và bài tập khác nhau.

About us

News

Careers

Contact us

H: (+84) 904 098 959

A: No. 5 Dien Bien Phu st, Ba Dinh dist, Ha Noi.

E: info@the-farm.vn