Về chúng tôi

Giải pháp

Dự án

Liên hệ

Microsoft Teams

Paid Ads

Giới thiệu chiến dịch

The Farm triển khai chiến dịch với vai trò là đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến Facebook Ads, Google Ads, Youtube Ads. Báo cáo, đo lường hiệu quả chiến dịch.

Thời gian: 2020

Nhân sự thực hiện

Trần Thiện Học

Account Planner

Đào Trọng Kiên

Account Manager

Nguyễn Chí Kiên

Creative Director

Liên hệ

Công ty TNHH The Farm

Tầng 2, Trung tâm Trương mại Hàng Da. 
Số 1 Hàng Da, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

0904 098 959

info@the-farm.vn

Về chúng tôi

Câu chuyện The Farm

Giải pháp

Giám sát Truyền thông

Digital marketing

Sáng tạo nội dung